IMP Flow

IMP Flow – to w pełni zautomatyzowany system do robienia impozycji.

Oparty jest na technologii hotfolderów, które automatycznie przechwytują pliki pdf, CSV i XML w celu wykonania bez udziału człowieka odpowiedniego arkusza impozycyjnego.

Dotychczas tworzenie impozycji, zawsze kojarzy nam się z dosyć skomplikowanym programem oraz niebanalną wiedzą. Dzięki IMP Flow, który wykorzystuje technologię IMP Automation, jesteśmy w stanie wykonać impozycję bez udziału człowieka w oparciu o rachunek kosztów i optymalne wykorzystanie arkusza