Menu

> Wstecz

ROGLER MIS

 

 

ROGLER|mis – w nim tworzy się techniczny opis produktu oraz specyfikację jego wykonania (tak zwanych procesów) do stworzenia kalkulacji. Obliczenia oparte są o katalog kosztów zdefiniowanych przez użytkownika, ustalonych dla wszystkich rodzajów maszyn drukujących, introligatorskich i innych procesów. Obliczenia wykonywane są w różnych stopniach automatyzacji.

Dzięki prostej i przejrzystej strukturze drzewiastej, każdy krok można ręcznie aktywować lub zmieniać. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu dane będą używane w kolejnych procesach. Stanowią one bazę dla zamówień i dokumentów produkcyjnych, a także planowania produkcji i przekazywania do jednostek produkcyjnych powiązanych poprzez JDF.

ROGLER|mis zawiera również moduł CRM, dzięki któremu – bez udziału programów firm trzecich – można prowadzić zaawansowane relacje z klientami, dostawcami, pracownikami, podwykonawcami. Dodatkowo umożliwia fakturowanie, generowanie dokumentów obiegowych takich jak: oferty, zamówienia, zlecenia produkcji, karty pracy czy dokumenty dostawy.

Wykonanie kalkulacji w różnych wariantach zajmuje niespełna minutę.

 • CRM – KLIENCI, WARUNKI WSPÓŁPRACY
 • KOSZTORYSOWANIE W OPARCIU O KATALOG WYDAJNOŚCI
 • MODUŁ KALKULACJI KOSZTÓW W OPARCIU O ZDEFINIOWANE
 • SZABLONY LUB W TRYBIE EKSPERCKIM
 • AUTOMATYCZNA GENERACJA DOKUMENTÓW OFERT, ZAMÓWIEŃ
 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
 • GOSPODARKA MATERIAŁOWA I MAGAZYN

 

ROGLER|plan – dzięki niemu planista określa plan produkcji pod względem wymagań technicznych i wykorzystania posiadanych zasobów. Moduł ten pozwala również na przekazywanie zleceń produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i działami. Planowanie może odbywać się ręcznie lub w pełni automatycznie optymalizując wykorzystanie czasu pracy personelu i wydajności maszyn.

ROGLER|plan dystrybuuje zlecenia pracy i powiązane z nimi informacje do stanowisk pracy. Komunikaty ostrzegawcze dotyczące wprowadzanych zmian w zaplanowanym procesie produkcji, przesyłane są do odpowiednich pracowników. Pomaga to w utrzymaniu płynności oraz eliminowaniu potencjalnych błędów.

 

ROGLER|bde gromadzi, przechowuje i komunikuje dane procesowe, stany maszyn, dzienniki produkcji oraz informacje o materiałach. Generowanie kart pracy oraz śledzenie postępu zleceń pozwala kadrze zarządzającej skrupulatnie analizować koszty i efektywność produkcji.

 

ROGLER|logx – moduł ten pozwala na śledzenie zasobów papieru, półproduktów oraz gotowych produktów. Pomaga to w analizie historii partii materiałów czy też realizacji poszczególnych zamówień.

Palety oraz role papieru są oznaczane za pomocą kodów kreskowych bezpośrednio przy maszynie. Przeniesienie ich w dowolne miejsce nie powoduje problemów z lokalizacją ponieważ ROGLER|logx wyświetla aktualną pozycję wszystkich półproduktów i gotowych produktów na całym obszarze przedsiębiorstwa. Funkcjonalność ta niezwykle ułatwia takie zadania jak: zebranie wszystkich składek przy maszynach zbierających, kompletowanie wrzutek czy relokację produktów.

Zapewnia również optymalne zarządzanie materiałami. Dzięki niemu można w pełni zautomatyzować proces magazynowania i dostarczania papieru, półfabrykatów i gotowych prac we wskazane miejsce bez angażowania zasobów ludzkich.

 

ROGLER|bi – narzędzie pozwala na analizę danych w różnych aspektach. Moduł ten skierowany jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i właścicieli. Moduł ten jest dowolnie konfigurowalny, pozwala generować raporty z wydarzeń w drukarni, dotyczące zarówno ponoszonych kosztów jak i optymalizacji czasu pracy.

 • ANALIZA DANYCH Z POZIOMU ZARZĄDCZEGO
 • RAPORTY ZAJĘTOŚCI MASZYN DRUKUJĄCYCH
 • RAPORTY SPRZEDAŻOWE
 • BADANIE WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW
 • ANALIZA WSZYSTKICH PROCESÓW
  PRODUKCYJNYCH I SPRZEDAŻOWYCH
 • BUDOWANIE KWEREND BAZODANOWYCH
 • GRAFICZNE PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI, NIEZWYKLE UŁATWIAJĄCE ANALIZĘ
 • DOWOLNA KONFIGURACJA, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB ANALITYCZNYCH
 • OPTYMALIZACJA PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

 

ROGLER|hr – moduł do zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki niemu działy kadr i produkcji otrzymują: pełną dokumentację zasobów ludzkich, zestaw narzędzi pozwalający na efektywny przydział zleconych prac oraz wyjątkowo efektywne planowanie.

 

ROGLERimp – moduł integrujący Roglera z programem Insoft IMP, wykonującym impozycje w oparciu o rachunek kosztów. Pozwala tworzyć gotowe do produkcji arkusze impozycyjne bez opuszczania systemu Rogler.

 

ROGLER|con – pomaga zintegrować z modułem MIS programy firm trzecich takie jak: CRM, ERP itp.

 

ROGLER|web – moduł sklepu internetowego sprzężony z systemem ROGLER. Personalizowana strona www, pozwala na umieszczenie w niej zdefiniowanych produktów i generowanie zleceń bezpośrednio do MIS.