CQC Color Quality Control

Color Quality Control CQC

To system analizujący zgodność druku z normą ISO 12647-2:2007 lub 2013 na podstawie zeskanowanego paska drukarskiego. System CQC przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby zrobić standaryzację maszyn do normy 12647-2, a z różnych powodów jej nie przeprowadzili.

System przeznaczony dla wszystkich, którzy choć raz spotkali się z reklamacją Klienta, stracili z winy drukarni, nie wywiązali się z druku zgodnie z umową gdyż każde wejście na maszynę następuje jedynie w pełnej zgodności z proofem.

W systemie CQC analizie podlegają kolory:

  • pierwszorzędowe: CMYK
  • drugorzędowe: RGB
  • pola rastrowe: 25%, 50%, 75% (lub 20%, 40% lub 80%)
  • szarości:  25%, 50%, 75%

Uzyskiwane wyniki używane są do:

  • wyznaczenia gęstości D(CMYK) z jakimi druk powinien być wykonany
  • generowana jest krzywa korekcyjna na RIP-a CTP dla uzyskania odpowiednich z normą przyrostów punktu rastrowego

Link do strony: http://ceqce.pl/

Link do demo: http://demo.ceqce.pl/