IMP

Korzyści

  • Automatyzacja – oszczędność zasobów ludzkich.
  • Wydajność – oszczędność czasu i materiału dzięki efektywnemu planowaniu.
  • Łatwość użycia – wszystkie wydajne i inteligentne moduły w szybki sposób pozwalają wykonać najbardziej skomplikowane układy impozycyjne

Eliminacje błędów człowieka

  • Imp stale ocenia układy impozycyjne  uwzględniając ograniczenia maszyn i druku, składanie, cięcie i inne procesy wykańczania oraz informuje użytkownika o wszelkich problemach.

Jeden wspólny interfejs użytkownika

  • Jedno i to samo narzędzie dla planistów, analityków i operatorów DTP
  • Jedno narzędzie do tworzenia opakowań, etykiet, ulotek, broszur i książek w zależności od potrzeb impozycyjnych
  • Drukowanie i wycinanie w jeden aplikacji