Switch

W każdej firmie poligraficznej istnieje potrzeba odbioru, sortowania i przesyłania plików do właściwej osoby.

Enfocus Switch automatyzuje najbardziej podstawowe, proste i powtarzalne zadania.
Modułowa automatyzacja pozwala stopniowo wdrażać kolejne elementy według potrzeb.

Enfocus Switch jest otwartą platformą automatyzacji i może być łatwo połączony z istniejącymi narzędziami i bazami danych.
Może być wykorzystany zarówno w dużych jak i małych firmach oraz w sklepach.