PitstopPro server

Serwer PitStop jest osobną aplikacją opartą na tzw. hotfolderach, która sprawdza i poprawia pliki PDF. Pozwól serwerowi PitStop zautomatyzować swój preflight i naprawić pdfy, dzięki czemu operatorzy mogą skoncentrować się na innych zadaniach.