PitstopPro desktop

Innowacyjne rozwiązania pomagają  optymalizować systemy przepływu pracy (workflow) poprzez kompletny łańcuch produkcji – od projektu po finalny wydruk – przez co łączą drukarnie, wydawców i grafików.

Produkty Enfocus obejmują działaniem inspekcję wstępną, dostarczanie auto-korekcji PDF’ów, zaawansowaną edycję PDF oraz automatyzację w celu zapewnienia dokładnej i wydajnej wymiany danych.