IC3D

Używamy Shape Modeller – butelka Seagrams

Używamy Shape Modeller – butelka Perfum

Shape Modeller – pudełko na masełko

Shrink wrap – pakujemy razem

IC3D – Showreel

IC3D – demonstracja możliwości programu

IC3D – Showreel

IC3D – demonstracja możliwości programu

Szkolenie – od podstaw:

IC3D Suite – część 1
Organizowanie IC3D Suite

IC3D Suite – część 2
Modele i materiały 3D

IC3D Suite – część 3
Dodawanie etykiet

IC3D Suite – część 4
Etykiety i efekty kolorów dodatkowych

IC3D Suite – część 5
Oświetlenie i otoczenie

IC3D Suite – część 6
Tworzenie modeli – biblioteka modeli

IC3D Suite – część 7
Tworzenie modeli przy użyciu szablonów

IC3D Suite – część 8
Tworzenie butelek przy użyciu biblioteki szablonów

IC3D Suite – część 9
Efekty lentykularne i holograficzne

IC3D Suite – część 10
Przemieszczanie obiektów 3D

IC3D Suite – część 11
Szablony układu półek

IC3D Suite – część 12
Tworzenie prostego szablonu kartonu

IC3D Suite – część 13
Tworzenie złożonego szablonu kartonu

IC3D Suite – część 14
Poprawianie zagięć kartonu

IC3D Suite – część 15
Animacja

IC3D Suite – część 16
Ustawianie modeli jako układów pólek

IC3D Suite – część 17
Folia kurczliwa na pojedynczym modelu

IC3D Suite – część 18
Folia kurczliwa na wielu modelach

IC3D Suite – część 19
Zaawansowane narzędzia składania kartonów

IC3D Suite – część 20
Zaawansowane narzędzia układu półek