MadeToPrint

Inteligentny druk i eksport dokumentów z ulubionych aplikacji.

Grupy produkcyjne na co dzień borykają się z niewystarczającymi bądź nieprzyjaznymi procedurami generowania materiałów wyjściowych. axaio MadeToPrint to inteligentne rozwiązanie do automatyzacji drukowania i eksportu dla aplikacji Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® lub QuarkXPress®, które rozwiązuje bieżące problemy druku i produkcji poprzez rozszerzenie i usprawnienie procesów.

axaio MadeToPrint to inteligentne rozwiązanie wspomagające druk i eksport materiałów, usprawniające pracę w programach Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® oraz QuarkXPress®. MadeToPrint rozwiązuje problemy poprzez rozszerzenie funkcjonalności, kontrolę, archiwizację i usprawnienie procesów produkcyjnych.

Ułatwia sprawne, szybkie i bezbłędne generowanie materiałów we wszystkich wyjściowych formatach plików dzięki standaryzacji i automatyzacji procesów. MadeToPrint, dysponując konstrukcją opartą o katalog nazw, umożliwia bezbłędną identyfikację materiałów czy dodanie danych szczegółowych do każdego dokumentu. Zintegrowany z MadeToPrint od wersji 2.4 plug-in axaio Layers pozwala na przełączanie się pomiędzy wersjami językowymi czy wersjami roboczymi dokumentu w najprostszy możliwy sposób.

MadeToPrint obsługuje takie formaty wyjściowe jak: PS, EPS, PDF, JPEG, INX, IDML, Flash, epub, a nawet SWF dla dokumentów lub ich poszczególnych stron. Pozwala też na wykonanie pełnej impozycji materiałów PDF. MadeToPrint kontroluje osadzenie elementów graficznych i czcionek w dokumentach a od wersji 2.4 ma możliwość sprawdzania wynikowych plików PDF pod względem zgodności ze zdefiniowanymi profilami. Konfiguracje jobset są udostępniane wszystkim użytkownikom gwarantując uzyskanie spójnych rezultatów na każdym stanowisku roboczym.

MadeToPrint dostępny jest w trzech wersjach, Standard, Auto i Server, oferujących różne poziomy automatyzacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu potrzebnej wersji, przejdź do szczegółowego przeglądu funkcji.

Dla Wydawców

Wydawcom, używającym Adobe® InDesign®/InCopy® lub QuarkXPress® jako aplikacji do składu publikacji, oferuje najwyższą wydajność w zakresie procedur produkcyjnych.

Zespoły pracują jednocześnie z większą liczbą dokumentów pod presją terminów. Uniknięcie błędów w materiałach, warstwach czy stosowanie się do uwarunkowań prawnych bez specjalistycznych narzędzi jest trudne.

axaio MadeToPrint Auto i MadeToPrint Server rozwiązują bieżące problemy dzięki automatyzacji i usprawnieniu procesów produkcji i druku. Predefiniowane jobsets gwarantują zgodność materiałów, zwiększając efektywność, oszczędzają czas i redukują koszty.

MadeToPrint integruje się z każdym systemem redakcyjnym, w szczególności z vjoon K4, WoodWing Enterprise 7/8, Van Gennep PlanSystem4 oraz Quark Publishing System. Doskonale łączy się z platformą Enfocus Switch. Wydawcy oczekujący obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia liczby błędów korzystają z MadeToPrint.

Dla Drukarni

Konwencjonalne i cyfrowe drukarnie wymagają skutecznych i wiarygodnych procesów produkcyjnych, prowadzących do powstania ostatecznej wersji drukowanego dokumentu.

Jeśli masz do czynienia z dokumentami specjalistycznymi, w wielu wersjach bądź w wielu językach, axaio MadeToPrint jest idealnym narzędziem do produkcji znormalizowanych materiałów pozbawionych błędów. Oferuje możliwość zdefiniowania i dodania pasków informacyjnych, przenoszenie warstw językowych i zapewnia pliki gotowe do druku.

Dzięki tym funkcjom aplikacja daje ogromny wzrost wydajności, usprawnia procesy produkcyjne, oszczędza czas i koszty. MadeToPrint można w prosty sposób zintegrować z dowolnym workflow, a konfigurator dla platformy Enfocus Switch umożliwia prostą konfigurację ciągu produkcyjnego.

Dla Agencji

Agencje kreatywne i przygotowalnie miewają problemy z nieprzejrzystymi bądź błędnymi procedurami generowania dokumentów produkcyjnych za pomocą standardowych narzędzi.

axaio MadeToPrint to moduł inteligentnego drukowania i eksportu dla Adobe® InDesign®/InCopy®/Illustrator® oraz Quark-XPress®. Zwalnia projektantów z konieczności skupienia uwagi na aspektach technicznych przygotowania publikacji do druku.

Rozwiązuje problemy produkcyjne, problemy w druku, problemy z warstwami w dokumentach itp. dzięki rozszerzeniu, wzmocnieniu, kontroli i optymalizacji wszystkich procesów produkcjnych. Kierownicy produkcji mają możliwość generowania indywidualnych jobsets, udostępniania ustawień wszystkim użytkownikom, tak aby uzyskać identyczne rezultaty z każdej stacji roboczej.

Dla Projektantów opakowań

Adobe Illustrator pozostaje najlepszym narzędziem do projektowania opakowań.

PDF zyskuje na popularności jako format wymiany oraz kontroli materiałów poligraficznych. axaio MadeToPrint dla Illustratora oferuje rozwiązania do automatyzacji generowania PDF z poziomu tej aplikacji, umożliwiające obniżenie kosztów i zmniejszenie liczby popełnianych błędów.

MadeToPrint dla Illustratora jest doskonałym narzędziem do tworzenia wielu wersji opakowania, ujednolicenia nazewnictwa plików i uzyskania spójności produkcji. Zdefiniowanie parametrów wyjściowych materiału w oparciu o jobsets gwarantuje, że wszystkie pliki produkcyjne generowane będą według tej samej specyfikacji.

MadeToPrint dla Illustratora umożliwia także wyodrębnienie dowolnych wersji z tego samego pliku źródłowego, generowanie różnych wersji językowych, materiałów w niskiej rozdzielczości do akceptacji klienta, materiałów zawierających dane do produkcji wykrojników i wiele więcej.

Projektanci opakowań i specjaliści prepress są obecnie w stanie generować pliki PDF bezpośrednio z Illustratora, nie martwiąc się, czy złożone struktury warstw zostaną prawidłowo zinterpretowane, czy nazewnictwo i inne parametry produkcyjne są ustawione prawidłowo.